Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-1:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 1: Regler för hur överensstämmelse eller icke överensstämmelse med specifikationer bevisas (ISO 14253-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document establishes the rules for verifying the conformity or nonconformity with a given tolerance for a characteristic of a workpiece (or a population of workpieces) or with a given maximum permissible errors for a metrological characteristic of a measuring equipment, including when the measured value falls close to the specification limits, taking measurement uncertainty into account. This document applies to specifications defined in general GPS standards (see ISO 14638), i.e. standards prepared by ISO/TC 213, including: — workpiece specifications and population specifications (usually given as an upper specification limit or a lower specification limit or both); — measuring equipment specifications (usually given as maximum permissible errors). This document only applies for characteristics and maximum permissible errors expressed as quantity values.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (ISO 14253-1:2017)

Artikelnummer: STD-8030065

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 14253-1:2013