Standard Svensk standard · SS-ISO 9957-1

Ritmateriel - Vätskebaserade ritmedia - Del 1: Vattenbaserat tusch - Krav och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritmateriel (01.100.40) Bläck, tryckfärger (87.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skriv- och ritmateriel, SIS/TK 507/AG 07

Internationell titel: Fluid draughting media - Part 1: Water-based India ink - Requirements and test conditions

Artikelnummer: STD-13794

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-30

Antal sidor: 16