Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8015:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Grunder - Begrepp, principer och regler (ISO 8015:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies fundamental concepts, principles and rules valid for the creation, interpretation and application of all other International Standards, Technical Specifications and Technical Reports concerning dimensional and geometrical product specifications (GPS) and verification.

This International Standard applies to the interpretation of GPS indications on all types of drawings.

For the purposes of this International Standard, the term “drawing” is to be interpreted in the broadest possible sense, encompassing the total package of documentation specifying the workpiece.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011)

Artikelnummer: STD-80706

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-23

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 8015:2011

Ersätter: SS-ISO 8015