Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8015:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Grunder - Begrepp, principer och regler (ISO 8015:2011)

Status: Gällande

Omfattning
Den här svenska standarden specificerar grundläggande begrepp, principer och regler som gäller vid skap-ande, tolkning och tillämpning av alla andra svenska och ISO-standarder, ISO-tekniska specifikationer och ISO-tekniska rapporter som rör dimensionella och geometriska produktspecifikationer (GPS) samt verifiering.

Den här svenska standarden gäller vid tolkning av GPS-indikationer på alla typer av ritningar.

För den här svenska standardens syften ska termen “ritning” ges vidaste möjliga tolkning så att den omfattar alla typer av konstruktionsteknisk dokumentation som specificerar ett arbetsstycke.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011)

Artikelnummer: STD-8019900

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-23

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 8015:2011

Ersätter: SS-ISO 8015