Standard Swedish standard · SS-EN ISO 8015:2011

Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011)

Status: Valid

Scope
Den här svenska standarden specificerar grundläggande begrepp, principer och regler som gäller vid skap-ande, tolkning och tillämpning av alla andra svenska och ISO-standarder, ISO-tekniska specifikationer och ISO-tekniska rapporter som rör dimensionella och geometriska produktspecifikationer (GPS) samt verifiering.

Den här svenska standarden gäller vid tolkning av GPS-indikationer på alla typer av ritningar.

För den här svenska standardens syften ska termen “ritning” ges vidaste möjliga tolkning så att den omfattar alla typer av konstruktionsteknisk dokumentation som specificerar ett arbetsstycke.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-8019900

Edition: 1

Approved: 6/23/2011

No of pages: 24

Also available in: SS-EN ISO 8015:2011

Replaces: SS-ISO 8015