Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-1:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 1: Översikt och grundläggande begrepp (ISO 16610-1:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/TS 16610 sets out the basic terminology for GPS filtration and the framework for the fundamental procedures used in GPS filtration

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 1: Overview and basic concepts (ISO 16610-1:2015)

Artikelnummer: STD-8013809

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-26

Antal sidor: 40

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-1:2008