Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-70:2014

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 70: Fysiska ytstrukturnormaler (ISO 25178-70:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 specifies the characteristics of material measures used for the periodic verification and adjustment of areal surface texture measurement instruments.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 70: Material measures (ISO 25178-70:2014)

Artikelnummer: STD-101657

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-16

Antal sidor: 48