Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-61:2015/A1:2020

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 61: Linjära arealfilter - Gaussfilter - Tillägg 1 (ISO 16610-61:2015/Amd 1:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies the metrological characteristics of linear areal Gaussian filters, for the rotationally symmetric filtration of nominal planar surfaces and the filtration of nominal cylindrical surfaces. It specifies, in particular, how to separate long and short wave components of a surface.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Filtration - Part 61: Linear areal filters - Gaussian filters - Amendment 1 (ISO 16610-61:2015/Amd 1:2019)

Artikelnummer: STD-80019295

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-20

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 16610-61:2015