Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13715:2019

Ritregler - Kanter med odefinierad form - Ritningsangivning och måttsättning (ISO 13715:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13715:2017 specifies rules for the indication and dimensioning of undefined edges in technical product and dimensions. The proportions and dimensions of the graphical symbols to be used are also specified. In cases where the geometrically defined shape of an edge (for example, 1 × 45°) is required, the general dimensioning principles given in ISO 129-1 apply.

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning (ISO 13715:2017)

Artikelnummer: STD-80017544

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-14

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 13715:2017