Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-600:2019

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 600: Metrologiska egenskaper för topografiska areamätande metoder (ISO 25178-600:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the metrological characteristics of areal instruments for measuring surface topography. Because surface profiles can be extracted from surface topography images, most of the terms defined in this document can also be applied to profiling measurements.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 600: Metrological characteristics for areal-topography measuring methods (ISO 25178-600:2019)

Artikelnummer: STD-80011314

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-16

Antal sidor: 36