Standard Svensk standard · SS 2222

Teknisk dokumentation - Klassificering av fordringar i produktionsunderlaget

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Dokument för administration, handel och industri (01.140.30)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Technical documentation - Classification of requirements on manufacturing documentation

Artikelnummer: STD-4929

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-09-17

Antal sidor: 18

Ersätter: SMS 2222