Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 1: Ordlista och parametrar för cylindrisk form (ISO 12180-1:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12180 defines the terms and concepts related to cylindricity of individual complete integral features only.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO 12180-1:2011)

Artikelnummer: STD-77634

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-ISO/TS 12180-1:2005