Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3650

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Längdnormaler - Passbitar (ISO 3650:1998)

Status: Gällande

Omfattning
Denna Internationella Standard specificerar de viktigaste dimensions- och kvalitetsegenskaperna hos passbitar med rektangulärt tvärsnitt och nominell längd ln mellan 0,5 mm och 1000 mm. Gränsavmått och toleranser ges för kalibreringsklass K och toleransklasserna 0, 1 och 2, avsedda för varierande mätändamål.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)

Artikelnummer: STD-24265

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-12-31

Antal sidor: 41