Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3650

Geometrical Product Specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)

Status: Valid

Scope
Denna Internationella Standard specificerar de viktigaste dimensions- och kvalitetsegenskaperna hos passbitar med rektangulärt tvärsnitt och nominell längd ln mellan 0,5 mm och 1000 mm. Gränsavmått och toleranser ges för kalibreringsklass K och toleransklasserna 0, 1 och 2, avsedda för varierande mätändamål.

Subjects

Measuring instruments (17.040.30)


Product information

Language: English Swedish

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-24265

Edition: 1

Approved: 12/31/1998

No of pages: 41