Standard Svensk standard · SS-ISO 13565-3

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytor med skiktade funktionsegenskaper - Del 3: Höjdkarakterisering med användning av den sannolika materialandelskurvan

Status: Gällande

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Surfaces having stratified functional properties - Part 3: Height characterization using the material probability curve

Artikelnummer: STD-26167

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-11-12

Antal sidor: 47