Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 9222-2

Ritningsregler - Dynamiska tätningar - Del 2: Detaljerad förenkladritning (ISO 9222-2:1989)

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Tätningar, boxpackningar (21.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Seals of dynamic application- Part 2: Detailed simplified representation (ISO 9222-2:1989)

Artikelnummer: STD-15893

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-05

Antal sidor: 3