Standard Svensk standard · SS 2417

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna P6 t o m P9

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes P6 to P9

Artikelnummer: STD-4991

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 3