Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3098-5

Ritregler - Textning - Del 5: CAD-textning, siffror och tecken (ISO 3098-5:1997)

Status: Gällande

Omfattning
Defines the general requirements for computer-aided design and Standard, for use in technical product documentation, especially on technical drawings. Contains basic conventions in addition to rules for applying CAD lettering by means of the techniques of numerically controlled lettering and draughting systems.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Skrivning och translitterering (01.140.10) Kodning av information (35.040) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numeralsand marks (ISO 3098-5:1997)

Artikelnummer: STD-21803

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-30

Antal sidor: 72