Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-71:2014

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 71: Robusta arealfilter: Gaussiska regressionsfilter (ISO 16610-71:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies the metrological characteristics of robust areal Gaussian regression filters, for the rotationally symmetric filtration of nominal planar surfaces and the filtration of nominal cylindrical surfaces.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters (ISO 16610-71:2014)

Artikelnummer: STD-103056

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-28

Antal sidor: 36