Standard Svensk standard · SS-ISO 5456-1

Ritregler - Projektionsmetoder - Del 1: Översikt

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Projection methods - Part 1:Synopsis

Artikelnummer: STD-19527

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-08

Antal sidor: 16