Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-6:2010

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 6: Klassificering av mätmetoder (ISO 25178-6:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 describes a classification system for methods used primarily for the measurement of surface texture. It defines three classes of methods, illustrates the relationships between the classes, and briefly describes specific methods.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 6: Classification of methods for measuring surface texture (ISO 25178-6:2010)

Artikelnummer: STD-72612

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-15

Antal sidor: 28