Standard Svensk standard · SS 2449

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för axeltolkar för ISO-toleranserna s6och s7

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for shafts s6 and s7

Artikelnummer: STD-5022

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 2