Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-30:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 30: Robusta profilfilter: Grundläggande begrepp (ISO 16610-30:2015)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 16610-30:2015 specifies the basic concepts of robust profile filters.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 30: Robust profile filters: Basic concepts (ISO 16610-30:2015)

Artikelnummer: STD-8024474

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-01-18

Antal sidor: 28