Standard Svensk standard · SS 2451

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för axeltolkar för ISO-toleranserna u6t o m u8

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for shafts u6 to u8

Artikelnummer: STD-5024

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 4