Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8785

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytdefekter - Termer, definitioner och parametrar (ISO 8785:1998)

Status: Gällande

Omfattning
Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)

Artikelnummer: STD-25375

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 8785