Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-85:2013

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 85: Morfologiska arealfilter: Segmentering (ISO 16610-85:2013)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 16610-85:2013 develops the terminology and concepts for areal morphological segmentation. In particular, it describes the watershed segmentation method and the Wolf pruning method. This document assumes a continuous surface.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 85: Morphological areal filters: Segmentation (ISO 16610-85:2013)

Artikelnummer: STD-98723

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-10

Antal sidor: 40