Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14405-1:2016

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser - Del 1: Linjära storleksmått (ISO 14405-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14405 establishes the default specification operator (see ISO 17450-2) for linear size and defines a number of special specification operators for linear size for features of size, e.g. “cylinder”, “sphere”, “torus,”1), “circle”, “two parallel opposite planes”, or “two parallel opposite straight lines”.
It also defines the specification modifiers and the drawing indications for these linear sizes.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 1: Linear sizes (ISO 14405-1:2016)

Artikelnummer: STD-8022716

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-10-03

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-EN ISO 14405-1:2010