Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12181-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Rundhet - Del 1: Ordlista och parametrar för rundhet (ISO 12181-1:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12181 defines the terms and concepts related to the roundness of individual integral features and covers complete roundness profiles only.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO 12181-1:2011)

Artikelnummer: STD-77647

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12181-1:2005