Standard Svensk standard · SS 2406

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna E6 t o m E10

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes E6 to E10

Artikelnummer: STD-4980

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 3

Ersätter: SMS 2406