Standard Svensk standard · SS-ISO 5456-2

Ritregler - Projektionsmetoder - Del 2: Ortografisk projektion

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Projection methods - Part 2:Orthographic representations

Artikelnummer: STD-19528

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-08

Antal sidor: 20