Publikationer från CEN/TC 287

CEN/TC 287 Geographic information är den tekniska kommitté inom den europeiska standardiseringen som har hand om området geodata.

Standarder i ISO 19100-serien med beteckningen EN ISO är även europeiska standarder, hanterade av CEN/TC 287. Europeisk standard blir med automatik även svensk standard. Därför betecknas dessa SS-EN ISO.

Här listas de publikationer som är utarbetade inom CEN/TC 287.

SIS-CEN/TR 15449-1:2015 Spatial data infrastructures — Part 1: Reference model
SIS-CEN/TR 15449-2:2015 Spatial data infrastructures — Part 2: Best practices
SIS-CEN/TR 15449-3:2015 Spatial data infrastructures — Part 3: Data centric view
SIS-CEN/TR 15449-4:2015 Spatial data Infrastructures — Part 4: Service centric view
SIS-CEN/TR 15449-5:2015 Spatial data infrastructures — Part 5: Validation and testing