Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 479

Bevarande av kulturarv

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

I december 2002 tog CEN beslut att starta projektet ”Conservation of cultural heritage” CEN/TC 346. I Sverige har projektet fått titeln Bevarande av kulturarv. Sedan starten av projektet har överinseendeavtal ingåtts med bland annat ICOM, IIC, ECCO, AIC. Det visar på ett stort intresse från olika yrkesgrupper.

Målet för projektet Bevarande av kulturarv är att utarbeta europeiska standarder och riktlinjer för bevarande av vårt fysiska kulturarv. Detta för att lättare kunna sprida information, utbyta erfarenheter, jämföra analysresultat och ta fram standarder som är användbara i den dagliga kulturvården.

Med kulturarv avses här det fysiska kulturarvet, d.v.s. kulturmiljöer, anläggningar, byggnader, inventarier och offentliga samlingar.

Projektet behandlar ej certifiering.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén deltar aktivt i:

CEN/TC 346 Conservation on cultural heritage

 • WG 1 General methodologies and terminology
 • WG 2 Characterisation and analysis of porous inorganic materials constituting cultural heritage
 • WG 3 Evaluation of methods and products for conservation works on porous inorganic materials constituting cultural heritage
 • WG 4 Protection of collections
 • WG 5 Packing and transport
 • WG 7 Specifying and measuring Indoor/outdoor climate
 • WG 9 Waterlogged wood
 • WG 10 Historic timber structures
 • WG 11 Conservation process
 • WG 12 Showcases
 • WG 13 Investigation of architectural finishes - Procedure, methodology and documentation of results

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 9 standarder
EN 17187, Bevarande av kulturarv - Karaktärisering av murbruk för användning på kulturarvsobjekt
EN N701, Conservation of cultural heritage - Requirements for environmental monitoring and investigation of cultural deposits
EN 17138, Bevarande av kulturarv - Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material
EN 17135, Bevarande av kulturarv - Generella termer för beskrivande av ändringar av objekt
EN 17259, Conservation of cultural heritage - Finishes and surfaces of built heritage - Investigation and documentation (APR)
EN 17036, Bevarande av kulturarv - Artificiellt åldrande genom simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller behandlade porösa oorganiska material
EN 17114, Conservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Technical and chemical data sheets of water repellent product
EN 15898, Bevarande av kulturarv - Generella termer och definitioner
EN 17121, Bevarande av kulturarv - Historiska träbyggnader - Riktlinjer för bedömning på plats
Visa fler Visa färre
Utgivet 31 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 479/AG 04, Nätverk
Deltagare 13 företag och organisationer
Göteborgs universitet Inst f kulturvård, Göteborg
Kungliga biblioteket, Stockholm
Livrustkammaren, Stockholm
LSH Enheten för Konservering & Foto, Tumba
Moderna Museet, Stockholm
MTAB Transport & Spedition AB, Bromma
Nationalmuseum, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Visby
Statens Fastighetsverk, Stockholm
Svenska Kyrkan, Uppsala
Swerea KIMAB AB, Kista
Uppsala Universitet, Campus Gotland, Visby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage
CEN/TC 346/WG 1, General methodologies and terminology
CEN/TC 346/WG 10, Historic timber structures
CEN/TC 346/WG 11, Conservation process
CEN/TC 346/WG 12, Showcases
CEN/TC 346/WG 13, Investigation of architectural finishes - Procedure, methodology and documentation of results
CEN/TC 346/WG 2, Characterisation and analysis of porous inorganic materials constituting cultural
CEN/TC 346/WG 3, Evaluation of methods and products for conservation works on porous inorganic materials constituting cultural heritage
CEN/TC 346/WG 4, Protection of collections
CEN/TC 346/WG 5, Packing and transport
CEN/TC 346/WG 6, Exhibition lighting of cultural heritage - Joint Working Group between CEN/TC 346 and CEN/TC 169
CEN/TC 346/WG 7, Specifying and measuring Indoor/outdoor climate
CEN/TC 346/WG 8, Energy efficiency of historic buildings
CEN/TC 346/WG 9, Waterlogged wood
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv