Standardutveckling · SIS/TK 615

Lås och beslag

Lås och beslag för dörrar och fönster behövs för alla olika typer av byggnader. Kommittén arbetar för att det ska finnas standarder och riktlinjer för hur lås och beslag ska motsvara marknadens krav avseende bland annat kvalitet, brand- och nödutrymning och säkerhet.

Kommittén deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både europeiska och nationella. Europeisk standardisering finns för låshus, låscylindrar, gångjärn, dörrstängare, trycken, fönsterbeslag, beslag till skjutdörrar, utrymningsbeslag och hänglås. Arbete har påbörjats med produktspecifika regler för miljödeklarationer för dessa produkter och revidering av standard för att möjliggöra utbytbarhet av beslag.

Sverige driver det europeiska sekretariatet CEN/TC 33/WG 4, svenska experter ansvarar för två arbetsgrupper (låshus och låscylindrar) och deltar i flera arbetsgrupper (t.ex. för utrymningsbeslag och produktspecifika regler för miljödeklarationer). Dessa engagemang ger goda möjligheter att bidra och påverka.                          

Kommittén arbetar också för att anpassa och ersätta äldre nationella standarder med nya reviderade där det inte finns europastandarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
EN 1906:2012/A1:2017, Byggnadsbeslag - Trycken, drag- och vridknoppar - Krav och provningsmetoder
EN 179, Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning
EN 1125, Byggnadsbeslag - Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång - Krav och provning
EN 15685, Byggnadsbeslag - Låshus - Mekaniskt manövrerade flerpunktslås och slutbleck - Krav och provningsmetoder
EN 12209, Byggnadsbeslag - Låshus - Mekaniskt manövrerade lås, fallås och slutbleck - Krav och provningsmetoder
EN 16035, Beslag, sammanställning av prestanda (HPS) - Identifiering och sammanställning av provningsresultat för att möjliggöra utbytbarhet av beslag för användning i dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper
EN 13126-3, Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 3: Handtag främst för spanjolettmanövrerade fönster och fönsterdörrar
EN 14637, Byggnadsbeslag - Elektriskt kontrollerade uppställningsanordningar för och branddörrar - Krav, provningsmetoder, användning och underhåll
CENTC 33 N3868, Building hardware - Burglar resistance - Use of mechatronic and electronic security systems
EN 1527:2019/A1, Byggnadsbeslag - Beslag till skjutdörrar och vikdörrar - Krav och provning- Tillägg 1
EN 16867:2020/A1, Byggnadsbeslag - Mekatroniska dörrbeslag - Krav och provningsmetoder
SS 2218, Byggnadsbeslag - Lås och beslag till dörrar och fönster - Terminologi
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 61 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AB Sågsten Teknik, Nynäshamn
Abloy Oy, JOENSUU
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Claves International AB, Nacka
dormakaba Sverige AB, Västra Frölunda
dormakaba Sverige AB, Solna
iLOQ Sverige AB, Nacka
Rejlers Sverige AB, Göteborg
RISE AB, Borås
Safetron AB, Karlstad
SimonsVoss Technologies AB, Stockholm
SSF Service AB, Stockholm
Stendals El AB, Västerås
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Söderhamn Innovation KB, Söderhamn
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling
CEN/TC 33/WG 4, Building hardware
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

David Cileg
Projektledare
david.cileg@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se