Standardutveckling · SIS/TK 615

Lås och beslag

Lås och beslag för dörrar och fönster behövs för alla olika typer av byggnader. Kommittén arbetar för att det ska finnas standarder och riktlinjer för hur lås och beslag ska motsvara marknadens krav avseende bland annat kvalitet, brand- och nödutrymning och säkerhet.

Kommittén deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både europeiska och nationella. Europeisk standardisering finns för låshus, låscylindrar, gångjärn, dörrstängare, trycken, fönsterbeslag, beslag till skjutdörrar, utrymningsbeslag och hänglås. Arbete har påbörjats med produktspecifika regler för miljödeklarationer för dessa produkter och revidering av standard för att möjliggöra utbytbarhet av beslag.

Sverige driver det europeiska sekretariatet CEN/TC 33/WG 4, svenska experter ansvarar för två arbetsgrupper (låshus och låscylindrar) och deltar i flera arbetsgrupper (t.ex. för utrymningsbeslag och produktspecifika regler för miljödeklarationer). Dessa engagemang ger goda möjligheter att bidra och påverka.                          

Kommittén arbetar också för att anpassa och ersätta äldre nationella standarder med nya reviderade där det inte finns europastandarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
EN 12209, Byggnadsbeslag - Låshus - Mekaniskt manövrerade lås, fallås och slutbleck - Krav och provningsmetoder
EN 14846, Byggnadsbeslag - Låshus - Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck - Krav och provning
EN 16867, Byggnadsbeslag - Mekatroniska dörrbeslag - Krav och provningsmetoder
EN 13126-7, Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 7: Fingermanövrerad fallåsning
EN 13126-2, Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 2: Trycken/handtag till fönster
SS 817383, Dörrsnickerier - Urtag för symmetriska cylinderlås och tillhållarlås och för tillhörande slutbleck
SS 817382, Dörrar av trä - Urtag för symmetriska fallås och tillhörande slutbleck
SS 4362104, Nödöppnare för dörrar till ställverksrum
EN 1527, Byggnadsbeslag - Beslag till skjutdörrar och vikdörrar - Krav och provning
EN 15684, Byggnadsbeslag - Mekatronikcylindrar - Krav och provningsmetoder
EN 15685, Byggnadsbeslag - Låshus - Mekaniskt manövrerade flerpunktslås och slutbleck - Krav och provningsmetoder
EN 1125, Byggnadsbeslag - Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång - Krav och provning
EN 179, Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning
EN 1906:2012/A1:2017, Byggnadsbeslag - Trycken, drag- och vridknoppar - Krav och provningsmetoder
EN 14846, Byggnadsbeslag - Låshus - Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck - Krav och provning
SS 3072, Byggnadsbeslag - Mekanisk cylinder - Inbrottsskydd - Krav och provningsmetoder
SS 3074, Låscylinder el-mekaniska krav och provning - Mekatronik cylindrar
SS 3071, Låshus el-mekaniska krav och provning
SS 3070, Byggnadsbeslag - Elektriskt manövrerade slutbleck till lås för fast montering - Inbrottsskydd - Krav och provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 59 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
AB Sågsten Teknik, Nynäshamn
ABLOY OY, JOENSUU
ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Daloc Futura AB, Töreboda
iLOQ Sverige AB, Nacka
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Safetron AB, Karlstad
SEM Group, Stockholm
SimonsVoss Technologies AB, Stockholm
SLR Service AB, Mölnlycke
SSF Service AB, Stockholm
Stendals El AB, Västerås
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling
CEN/TC 33/WG 4, Building hardware
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lina Nordfors

Lina Nordfors
Projektledare
08-55552262
lina.nordfors@sis.se

Elin Lindblom

Elin Lindblom
Projektassistent
08-55552146
elin.lindblom@sis.se

Relaterat