Standard Svensk standard · SS-EN 1670:2007/AC:2008

Byggnadsbeslag - Korrosionsmotstånd - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Corrosion resistance - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-67849

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-27

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1670:2007