Standard Svensk standard · SS-EN 13126-12:2008

Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder för fönster och fönsterdörrar - Del 12: Sidhängda reversibla behör

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 13126 specifies the requirements and test methods for durability, strength, security and function of side hung projecting reversible hardware for windows.

NOTE This European Standard is applicable to side hung projecting reversible hardware whether fitted with integral restrictors or not.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 12: Side hung projecting reversible hardware

Artikelnummer: STD-68249

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 24