Standard Svensk standard · SS-EN 13126-5:2011+A1:2014

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 5: Begränsningsbeslag för öppning till fönster och fönsterdörrar

Status: Gällande

Omfattning
This Part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and functionality of devices that restrict the opening of windows and door height windows. On devices that restrict the opening of - Tilt&Turn, Tilt-First, Turn-Only, or Tilt-Only windows and door-height windows - horizontal and vertical pivot windows and door height windows - side-hung Casements and top-hung windows and door height windows (opening outwards) this part of EN 13126 only applies, if a restriction of the opening occurs within the specification in Annex A, E or G of EN 1191:2012 in accordance with the intended use specified by the manufacturer

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190) Byggnadsbeslag (94.550)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 5: Devices that restrict the opening of windows and door height windows

Artikelnummer: STD-104353

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13126-5:2011