Standard Svensk standard · SS-EN 12365-3

Byggnadsbeslag - Tätningslister för dörrar, fönster, fönsterluckor och glasfasader - Del 3: Provningsmetod för återhämtning efter kompression eller böjning

Status: Gällande

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling - Part 3: Deflection recovery test method

Artikelnummer: STD-34635

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-03

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 367110