Standard Svensk standard · SS-EN 12365-1

Byggnadsbeslag - Tätningslister för dörrar, fönster, fönsterluckor och glasfasader - Del 1: Funktionskrav och klassificering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the performance requirements of gaskets and weatherstripping for the control of the passage of air, water, noise and energy between openable and fixed parts of doors, windows, shutters and curtain walling. The general performance requirements in this Standard are applicable to gaskets and weatherstripping of all materials. This European Standard is not applicable to sealants, mastics, putties, or any such materials which are extruded in liquid or viscous form into the final place of use.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190) Byggnadsbeslag (94.550)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34633

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-03

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 367110