Standard Svensk standard · SS-EN 1158/A1

Byggnadsbeslag - Dörrkoordinatorer - Krav och provning

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1158/A1/AC:2006

Ämnesområden

Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-33489

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-17

Antal sidor: 22

Tillägg till: SS-EN 1158