Standard Svensk standard · SS-EN 1158/A1/AC:2006

Byggnadsbeslag - Dörrkoordinatorer - Krav och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46566

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-05

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 1158/A1