Standard Svensk standard · SS-EN 1155

Byggnadsbeslag - Elektriskt manövrerade dörruppställningsbeslag för svängdörrar - Krav och provning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1155/A1

Ämnesområden

Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-20945

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-07-31

Antal sidor: 24