Standard Svensk standard · SS-EN 1155/A1

Byggnadsbeslag - Elektriskt manövrerade dörruppställningsbeslag för svängdörrar - Krav och provning

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1155/A1/AC:2006

Ämnesområden

Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33488

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-17

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 1155