Standard Svensk standard · SS-EN 13126-10:2008

Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder för fönster och fönsterdörrar - Del 10: Armbalanseringssytem

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of arm-balancing systems for windows and door height windows.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 10: Arm-balancing systems

Artikelnummer: STD-68247

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 24