Standard Svensk standard · SS 3620:2017

Byggnadsbeslag - Låsbara kompletteringsbeslag för fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar krav och provningsmetoder för låsbara kompletteringsbeslag inklusive låsbara spanjoletthandtag för fönster och fönsterdörrar. Standarden omfattar även klassindelning och anvisningar för märkning. Standarden är avsedd för låsbara kompletteringsbeslag i första hand för montering i fönster och fönsterdörrar med en normal springbredd mellan karm och båge. Låsbara kompletteringsbeslag enligt denna standard är avsedda för låsning av fönster och fönsterdörrar i stängt läge. Standarden är även avsedd för låsbara spanjoletthandtag där det låsbara kompletteringsbeslaget endast kan manövreras från insidan av fönstret eller fönsterdörren. ANM: För låsbara kompletteringsbeslag och låsbara spanjoletthandtag som kan manövreras från utsidan, gäller istället kraven för Klass 3 enligt SSF 3522:2015, utgåva 1.

Ämnesområden

Skydd mot brott (13.310) Dörrar och fönster (91.060.50) Byggnadsbeslag (94.550)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Complement lockable hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8029927

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-12-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 3620:2010