Standard Svensk standard · SS 3620:2017

Byggnadsbeslag - Låsbara kompletteringsbeslag för fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3620:2017

Byggnadsbeslag - Låsbara kompletteringsbeslag för fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav och provningsmetoder för låsbara kompletteringsbeslag inklusive låsbara spanjoletthandtag för fönster och fönsterdörrar. Standarden omfattar även klassindelning och anvisningar för märkning.
Standarden är avsedd för låsbara kompletteringsbeslag i första hand för montering i fönster och fönsterdörrar med en normal springbredd mellan karm och båge. Låsbara kompletteringsbeslag enligt denna standard är avsedda för låsning av fönster och fönsterdörrar i stängt läge.
Standarden är även avsedd för låsbara spanjoletthandtag där det låsbara kompletteringsbeslaget endast kan manövreras från insidan av fönstret eller fönsterdörren.
ANM: För låsbara kompletteringsbeslag och låsbara spanjoletthandtag som kan manövreras från utsidan, gäller istället kraven för Klass 3 enligt SSF 3522:2015, utgåva 1.

Ämnesområden

Skydd mot brott (13.310) Dörrar och fönster (91.060.50) Byggnadsbeslag (94.550)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3620:2017

Byggnadsbeslag - Låsbara kompletteringsbeslag för fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Complement lockable hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8029927

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-12-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 3620:2010