Standard Svensk standard · SS-EN 13126-16:2019

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 16: Beslag för lyft och glid fönster och fönsterdörrar

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of hardware for Lift and Slide windows and door height windows in accordance with common application as shown in informative Annex C, regardless of whether the hardware enables an additional tilt position. NOTE 1 This document is also applicable to hardware systems, whereby the sash itself is not lifted but a gasket mechanism is moved. NOTE 2 This document is also applicable to hardware systems, whereby the sash itself is not lifted but the sash is being moved parallel to the plane of the frame.

Ämnesområden

Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 16: Hardware for Lift and Slide windows

Artikelnummer: STD-80011480

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-26

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13126-16:2008