Standard Svensk standard · SS-EN 13126-9:2013

Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder för fönster och fönsterdörrar - Del 9: Beslag för horisontella och vertikala pivotfönster

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test methods for durability and strength of hardware for vertical and horizontal pivot windows and door height windows (including pivot hinges and central locking systems). If the hardware manufacturer would like to classify an integrated restrictor function, the pivot hinges may be tested in accordance with EN 13126-5. This European Standard does not apply to manoeuvring devices which are covered in EN 13126-2, EN 13126-3, EN 13126-7, EN 13126-14 and prEN 13126-18.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Requirements and test methods for windows and door height windows - Part 9: Hardware for horizontal and vertical pivot windows

Artikelnummer: STD-89032

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-18

Antal sidor: 36