Standard Svensk standard · SS-EN 12365-2

Byggnadsbeslag - Tätningslister för dörrar, fönster, fönsterluckor och glasfasader - Del 2: Provningsmetod för kompressionskraft

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the method to be used to select, prepare condition and test samples of gaskets or weatherstripping, to determine the force required to compress or deflect them by a predetermined amount to their minimum working width, under the conditions laid down for the test. Examples of determining the working range of typical gaskets and weatherstripping are shown in annex A.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling - Part 2: Linear compression force test methods

Artikelnummer: STD-34634

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-03

Antal sidor: 14

Ersätter: SS 367110