Standard Svensk standard · SS-EN 13126-8:2017

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 8: Krav och provningsmetoder för beslag för under-/sidkanthängda fönster

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test procedures for durability, strength, security and function of Tilt and Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware components or sets for windows and door height windows in accordance with common application as shown in informative Annex C. NOTE To maintain the guaranteed characteristics during the utilization period, the manufacturers' product information and the manufacturers' maintenance and service instructions will be complied with in a manner that can be proven.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Part 8: Requirements and test methods for Tilt and Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware

Artikelnummer: STD-8029728

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-20

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13126-8:2006