Standard Svensk standard · SS-EN 13126-17:2019

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 17: Beslag för vipp- och skjutbara fönster och fönsterdörrar

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of hardware for Tilt and Slide windows and door height windows in accordance with common application as shown in Figures C.1 and C.2 in informative Annex C.

Ämnesområden

Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 17: Hardware for Tilt and Slide windows

Artikelnummer: STD-80011481

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-26

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13126-17:2008