Standard Svensk standard · SS 817375:2018

Dörrar av trä - Urtag för symmetriska fallås och tillhörande slutbleck

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar mått för urtag av symmetriska lås i falsade och ofalsade dörrblad i träbaserat material. Standarden kan även tillämpas på dörrblad i andra material. Standarden specificerar även mått för urtag av tillhörande slutbleck i dörrkarm i träbaserat material. Standarden kan även tillämpas på dörrkarmar i andra material.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Wood doorsets - Mortices for one-bolt spring locks and striking plates

Artikelnummer: STD-80001584

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-28

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 817382 , SS 817383